contacteer ons:09 279 81 79info@geotex.eu

Privacy - Disclaimer

Privacy

Geotex-Tenabel bvba is begaan met uw online privacy en neemt de nodige voorzorgen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik. Daarom doen we al het mogelijke om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.

Op deze website worden persoonsgegevens verzameld via e-mail en formulieren. De persoonsgegevens die u via een e-mail, online formulieren, reguliere post, telefoon of fax verstrekt, worden opgenomen in de bestanden van Tenabel bvba (Oude Heirbaan 142a ? 9800 Gottem (Deinze). Deze gegevens worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u te informeren over onze activiteiten.

Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan u deze wens kenbaar maken per e-mail of gewone post. U beschikt over een recht van inzage en verbetering met betrekking tot uw gegevens. Richt daarvoor een gedagtekend en ondertekend verzoek met kopie van uw identiteitskaart naar bovenvermeld adres.

De databanken waarin uw gegevens worden opgenomen, zijn beveiligd met de allerlaatste technologieën tegen ongeoorloofde toegang. De verzamelde gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Op deze website worden cookies gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. (Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terecht komt wanneer u de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek. Tenabel bvba zelf houdt dit gegeven echter niet bij.

Wel wordt er geregistreerd welke pagina's van deze website geraadpleegd worden. We gebruiken de geanonimiseerde informatie die deze registratie oplevert om de kwaliteit van onze website teverhogen.

Disclaimer

1. Algemeen
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden.

2. Intellectuele eigendomsrechten
U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Geotex - Tenabel bvba. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tenabel bvba verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van geotex.eu
U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de emboss-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de emboss-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Tenabel bvba. U kunt uw verzoek sturen door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.

4. Aansprakelijkheid van Tenabel bvba
De informatie op deze website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. We streven ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kunnen we hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.