contacteer ons:09 279 81 79info@geotex.eu
ELKA - Regenbroek EN 20471-1

ELKA

Regenbroek EN 20471-1

€ 32,23 € 39,00 incl. btw
ELKA - Regenvest EN 20471-3

ELKA

Regenvest EN 20471-3

€ 46,28 € 56,00 incl. btw
YOKO - Signalisatie gillet geel

YOKO

Signalisatie gillet geel

€ 3,72 € 4,50 incl. btw
PLANAM - Pilot jacket EN471

PLANAM

Pilot jacket EN471

€ 55,79 € 67,50 incl. btw
PLANAM - Confort jacket EN471

PLANAM

Confort jacket EN471

€ 69,83 € 84,50 incl. btw
02020403.jpg

Broek PK EN471 Oranjemarine

€ 28,10 € 34,00 incl. btw
ELKA - Softshell 865 EN 471

ELKA

Softshell 865 EN 471

€ 60,74 € 73,50 incl. btw
PLANAM - Bodywarmer EN471

PLANAM

Bodywarmer EN471

€ 40,91 € 49,50 incl. btw
YOKO - Hi-Vis Sweater HVJ510

YOKO

Hi-Vis Sweater HVJ510

€ 20,25 € 24,50 incl. btw
There are no log entries.
Time Query
0.37ms
select * from `redirects` where `van` like 'https://www.geotex.eu/nl/categorie/veiligheidskledij.html'
0.61ms
select * from `prdcategorie` where `CATE_SLUG1` = 'veiligheidskledij' limit 1
0.27ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idPrdcategorie` in ('0')
2.41ms
select min(`PRD_PRIJS`) as aggregate from `productfeatures` inner join `ecom_productcategorie` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productcategorie`.`idProductfeatures` inner join `ecom_productfeatures_shops` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productfeatures_shops`.`idProductfeatures` where `ecom_productcategorie`.`idPrdcategorie` = '27' and `productfeatures`.`PRD_APART_BESTELBAAR` = '1' and `productfeatures`.`PRD_ACTIEF` = '1'
2.24ms
select max(`PRD_PRIJS`) as aggregate from `productfeatures` inner join `ecom_productcategorie` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productcategorie`.`idProductfeatures` inner join `ecom_productfeatures_shops` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productfeatures_shops`.`idProductfeatures` where `ecom_productcategorie`.`idPrdcategorie` = '27' and `productfeatures`.`PRD_APART_BESTELBAAR` = '1' and `productfeatures`.`PRD_ACTIEF` = '1'
1362.69ms
select titel,
    MEDIA_BESTANDSNAAM as bestand,
             value_id AS pf_id,
             count(productfeatures.idProductfeatures) as aantal,
             textwaarde,
             groepwaarde,
             volgorde,
             value_volgorde,
             feature_id from(
                  SELECT cf.`titel1` AS titel,
                      cf.volgorde as volgorde,
                      pf.id AS ecfid,
                      `ecom_custfeatwaarde`.`waarde1` AS textwaarde,
                      concat(`ecom_custfeatwaarde`.`waarde1`,cf.id) as groepwaarde,
                      ecom_custfeatwaarde.id AS value_id,
                      pf.idProductfeatures,
                      prdmedia.MEDIA_BESTANDSNAAM,
                      concat('single_',pf.id) AS type_id,
                      ecom_custfeatwaarde.`volgorde` as value_volgorde,
                      cf.id AS feature_id
                  FROM `ecom_productcustomfeatures` pf
                  INNER JOIN `ecom_customfeatures` cf ON pf.`idEcomCustomfeatures` = cf.`id`                              
                  INNER JOIN `ecom_productcustomfeatures_waardes` pfw ON pf.`id` = pfw.`productcustomfeature_id`
                  INNER JOIN `ecom_custfeatwaarde` ON pfw.`waarde_id` = `ecom_custfeatwaarde`.`id`
                  LEFT JOIN `prdmedia` ON ecom_custfeatwaarde.`id` = prdmedia.`idAttributen`      
                  INNER JOIN `ecom_customgroep` on (cf.`ecom_customgroep_id` = `ecom_customgroep`.`id`) INNER JOIN `ecom_prodcat_custgroep` on (`ecom_customgroep`.id = `ecom_prodcat_custgroep`.`ecom_customgroep`) WHERE cf.type = 1 AND `ecom_prodcat_custgroep`.`ecom_productcategorie_id` = 27) a LEFT JOIN `ecom_productcategorie` ON ecom_productcategorie.`idProductfeatures` = `a`.`idProductfeatures` INNER JOIN productfeatures ON a.idProductfeatures = productfeatures.`idProductfeatures` WHERE ecom_productcategorie.`idPrdcategorie` = 27 and productfeatures.PRD_PRIJS >= '2.4793388429752' and productfeatures.PRD_PRIJS <= '77.685950413223' AND productfeatures.PRD_ACTIEF = 1 group by groepwaarde
            ORDER BY volgorde,value_volgorde,
                 titel asc,
                 aantal desc
640.55ms
select `productfeatures`.`idProductfeatures` from(
            SELECT cf.`titel1` AS titel,
                pf.id AS ecfid,
                `ecom_custfeatwaarde`.`waarde1` AS textwaarde,
                ecom_custfeatwaarde.id AS value_id,
                pf.idProductfeatures,
                concat('single_',pf.id) AS type_id,
                count(pf.idProductfeatures) as aantal,
                ecom_custfeatwaarde.`volgorde`,
                cf.id AS feature_id FROM `ecom_productcustomfeatures` pf INNER JOIN `productfeatures` prf ON pf.`idProductfeatures` = prf.`idProductfeatures` INNER JOIN `ecom_customfeatures` cf ON pf.`idEcomCustomfeatures` = cf.`id`
            INNER JOIN `ecom_productcustomfeatures_waardes` pfw ON pf.`id` = pfw.`productcustomfeature_id`
            INNER JOIN `ecom_custfeatwaarde` ON pfw.`waarde_id` = `ecom_custfeatwaarde`.`id`
            WHERE cf.type = 1 group by pf.idProductfeatures
            ) a
             INNER JOIN `productfeatures` ON `a`.`idProductfeatures` = `productfeatures`.`idProductfeatures` LEFT JOIN `ecom_productcategorie` ON ecom_productcategorie.`idProductfeatures` = `a`.`idProductfeatures` WHERE ecom_productcategorie.`idPrdcategorie` = 27 AND productfeatures.PRD_PRIJS >= '2.4793388429752' and productfeatures.PRD_PRIJS <= '77.685950413223'
323.97ms
select value_id,count(a.idProductfeatures) as aantal
                from(SELECT cf.`titel1` AS titel,
                      pf.id AS ecfid,
                      `ecom_custfeatwaarde`.`waarde1` AS textwaarde,
                      ecom_custfeatwaarde.id AS value_id,
                      pf.idProductfeatures,
                      concat('single_',pf.id) AS type_id,
                      ecom_custfeatwaarde.`volgorde`,
                      cf.id AS feature_id
                  FROM `ecom_productcustomfeatures` pf
                  INNER JOIN `ecom_customfeatures` cf ON pf.`idEcomCustomfeatures` = cf.`id`
                  INNER JOIN `ecom_productcustomfeatures_waardes` pfw ON pf.`id` = pfw.`productcustomfeature_id`
                  INNER JOIN `ecom_custfeatwaarde` ON pfw.`waarde_id` = `ecom_custfeatwaarde`.`id`
                  WHERE cf.type = 1
                  ) a
              INNER JOIN productfeatures ON a.idProductfeatures = productfeatures.`idProductfeatures`
        where a.idProductfeatures in (3943,3944,3945,3946,4245,4246,4247,4248,4813,4823,5135,5370,5371,5372,5373,5376,5377,5378,5379,5380,5381,5382,5383,5828,5829,5895,5896,5897,5898,5899,5900,5901,5902,5903,5904,5905,5906,6149,6150,6151,7595,8421,8422,8507,8508,8661,8662,8873,9722,9723,9724,9725,9726,9728,9729,9730,9731,9732,9733,9734,9735,9736,9737,9738,9739,9740,9741,9742,9743,9744,9745,9746,9747,9748,9749,9750,9751,9752,9753,9754,9755,9756,9757,9866,9867,9868,9921,9922,9923,9961,9970,10039,10059,10060,10440,10441,10442,10443,10444,10445,10446,10447,10448,10449,10450,10451,10453,10454,10455,10456,10457,10458,10459,10460,10461,10462,10463,10464,10475,10523,10679,10889,10890,10891,10892,10893,10894,10984,10990,10991,10992,10993,10994,10995,11087,11351,11352,11353,11354,11355,11356,11357,11358,11359,11360,11362,11363,11550,11551,11552,12721,13763,13764,13765,13766,13767,13768,13769,13770,13771,13772,13773,13774,13775,13776,13777,13778,13779,14836,15130,15891) AND productfeatures.PRD_ACTIEF = 1 group by value_id
47.98ms
select ecom_merken.id, ecom_merken.naam1,count(productfeatures.idProductfeatures) as aantal
              FROM ecom_merken
              INNER JOIN productfeatures ON ecom_merken.id = productfeatures.`idMerken`
              where productfeatures.idProductfeatures in (3943,3944,3945,3946,4245,4246,4247,4248,4813,4823,5135,5370,5371,5372,5373,5376,5377,5378,5379,5380,5381,5382,5383,5828,5829,5895,5896,5897,5898,5899,5900,5901,5902,5903,5904,5905,5906,6149,6150,6151,7595,8421,8422,8507,8508,8661,8662,8873,9722,9723,9724,9725,9726,9728,9729,9730,9731,9732,9733,9734,9735,9736,9737,9738,9739,9740,9741,9742,9743,9744,9745,9746,9747,9748,9749,9750,9751,9752,9753,9754,9755,9756,9757,9866,9867,9868,9921,9922,9923,9961,9970,10039,10059,10060,10440,10441,10442,10443,10444,10445,10446,10447,10448,10449,10450,10451,10453,10454,10455,10456,10457,10458,10459,10460,10461,10462,10463,10464,10475,10523,10679,10889,10890,10891,10892,10893,10894,10984,10990,10991,10992,10993,10994,10995,11087,11351,11352,11353,11354,11355,11356,11357,11358,11359,11360,11362,11363,11550,11551,11552,12721,13763,13764,13765,13766,13767,13768,13769,13770,13771,13772,13773,13774,13775,13776,13777,13778,13779,14836,15130,15891) AND productfeatures.PRD_ACTIEF = 1 group by ecom_merken.id ORDER BY aantal DESC
5.15ms
select `productfeatures`.*, `ecom_productcategorie`.`idPrdcategorie` as `pivot_idPrdcategorie`, `ecom_productcategorie`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures` from `productfeatures` inner join `ecom_productcategorie` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productcategorie`.`idProductfeatures` inner join `ecom_productfeatures_shops` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productfeatures_shops`.`idProductfeatures` where `ecom_productcategorie`.`idPrdcategorie` = '27' and `productfeatures`.`PRD_APART_BESTELBAAR` = '1' and `ecom_productfeatures_shops`.`idShop` = '1' and `productfeatures`.`PRD_ACTIEF` = '1' group by `idProduct` order by `productfeatures`.`PRD_VOLGORDE` asc
0.77ms
select * from `product` where `product`.`idProduct` in ('459', '458', '310', '607', '14758', '81', '586', '610', '307', '308', '309', '311')
0.29ms
select * from `ecom_merken` where `ecom_merken`.`id` in ('25', '34', '38')
48.5ms
select `id`, `naam1`, count(`ecom_merken`.`id`)as aantal from `ecom_merken` inner join `productfeatures` on `ecom_merken`.`id` = `productfeatures`.`idMerken` where `idProductfeatures` in ('3943', '3944', '3945', '3946', '4245', '4246', '4247', '4248', '4813', '4823', '5135', '5370', '5371', '5372', '5373', '5376', '5377', '5378', '5379', '5380', '5381', '5382', '5383', '5828', '5829', '5895', '5896', '5897', '5898', '5899', '5900', '5901', '5902', '5903', '5904', '5905', '5906', '6149', '6150', '6151', '7595', '8421', '8422', '8507', '8508', '8661', '8662', '8873', '9722', '9723', '9724', '9725', '9726', '9728', '9729', '9730', '9731', '9732', '9733', '9734', '9735', '9736', '9737', '9738', '9739', '9740', '9741', '9742', '9743', '9744', '9745', '9746', '9747', '9748', '9749', '9750', '9751', '9752', '9753', '9754', '9755', '9756', '9757', '9866', '9867', '9868', '9921', '9922', '9923', '9961', '9970', '10039', '10059', '10060', '10440', '10441', '10442', '10443', '10444', '10445', '10446', '10447', '10448', '10449', '10450', '10451', '10453', '10454', '10455', '10456', '10457', '10458', '10459', '10460', '10461', '10462', '10463', '10464', '10475', '10523', '10679', '10889', '10890', '10891', '10892', '10893', '10894', '10984', '10990', '10991', '10992', '10993', '10994', '10995', '11087', '11351', '11352', '11353', '11354', '11355', '11356', '11357', '11358', '11359', '11360', '11362', '11363', '11550', '11551', '11552', '12721', '13763', '13764', '13765', '13766', '13767', '13768', '13769', '13770', '13771', '13772', '13773', '13774', '13775', '13776', '13777', '13778', '13779', '14836', '15130', '15891') group by `id` order by `naam1` asc
0.38ms
select * from `ecom_settings` where `id` = '22' limit 1
0.15ms
select * from `ecom_settings` where `id` = '23' limit 1
0.21ms
select * from `ecom_winkels` limit 1
0.16ms
select * from `ecom_settings` where `id` = '41' limit 1
0.16ms
select `waarde`, `key` from `ecom_settings` where `key` in ('mollie_api_key', 'mollie_webhook_url', 'mollie_redirect_url')
3.17ms
select * from `ecom_labels`
0.78ms
select * from `ecom_client_labels`
0.3ms
select `CATE_NAAM1`, `CATE_SLUG1`, `idBron`, `idPrdcategorie` from `prdcategorie` where `idBron` = '0'
0.33ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '37' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.29ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '35' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.29ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '36' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.29ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '3' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.29ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '40' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.29ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '34' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.29ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '8' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.3ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '9' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.28ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '10' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.36ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '11' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.28ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '12' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.3ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '13' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.28ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '14' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.3ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '15' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.31ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '16' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.28ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '32' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.28ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '20' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.33ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '21' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.29ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '22' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.28ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '27' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.28ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '39' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.29ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '33' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.29ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` = '41' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.2ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.21ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '4247' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.19ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.21ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '4247'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '4247'
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '4247'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '4247'
0.25ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '4247' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' order by `MEDIA_BESTANDSNAAM` asc limit 1
0.22ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '4247' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` != '1' order by `MEDIA_VOLGORDE` asc, `idPrdmedia` asc limit 1
0.22ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idMerken` = '25' limit 1
1.22ms
select * from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '459' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
0.51ms
select `ecom_customfeatures`.`id` as `idEcomCustomfeature`, `ecom_productcustomfeatures`.* from `ecom_productcustomfeatures` left join `ecom_customfeatures` on `ecom_productcustomfeatures`.`idEcomCustomfeatures` = `ecom_customfeatures`.`id` where `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` in ('4247', '4248', '4813', '4823', '5135', '9961', '11550', '11551', '11552', '13771', '13772', '13773', '13774', '13775', '13776', '13777', '13778', '13779') order by `ecom_customfeatures`.`volgorde` asc
0.23ms
select * from `ecom_customfeatures` where `ecom_customfeatures`.`id` in ('1', '2')
0.59ms
select `ecom_custfeatwaarde`.*, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` as `pivot_productcustomfeature_id`, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` as `pivot_waarde_id` from `ecom_custfeatwaarde` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` where `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` in ('17307', '17308', '17873', '17883', '18195', '22991', '24550', '24551', '24552', '27404', '27405', '27406', '27407', '27408', '27409', '27410', '27411', '27412', '4237', '4238', '4799', '4809', '5121', '9777', '11304', '11305', '11306', '27031', '27032', '27033', '27034', '27035', '27036', '27037', '27038', '27039')
0.22ms
select `idProductfeatures` from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '459' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
0.33ms
select `kleur`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `kleurwaarde`, `imagefeature`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `imagef`, `productfeatures`.`PRD_SLUG1`, `ecom_custfeatwaarde`.`waarde1` as `waarde` from `productfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_productcustomfeatures`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` inner join `ecom_custfeatwaarde` on `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` = `ecom_custfeatwaarde`.`id` inner join `prdmedia` as `kleur` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `kleur`.`idAttributen` inner join `prdmedia` as `imagefeature` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `imagefeature`.`idProductfeatures` where `productfeatures`.`idProductfeatures` in ('4247', '4248', '4813', '4823', '5135', '9961', '11550', '11551', '11552', '13771', '13772', '13773', '13774', '13775', '13776', '13777', '13778', '13779') and `ecom_custfeatwaarde`.`idEcomCustomfeatures` = '1' and `productfeatures`.`PRD_ACTIEF` = '1' and `imagefeature`.`MEDIA_STD` = '1' group by `ecom_custfeatwaarde`.`id`
0.16ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.18ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '4247' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.19ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.2ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '4247'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '4247'
0.2ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.17ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '4245' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.18ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '4245'
0.18ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '4245'
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '4245'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '4245'
0.23ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '4245' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' order by `MEDIA_BESTANDSNAAM` asc limit 1
0.26ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '4245' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` != '1' order by `MEDIA_VOLGORDE` asc, `idPrdmedia` asc limit 1
1.3ms
select * from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '458' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
0.47ms
select `ecom_customfeatures`.`id` as `idEcomCustomfeature`, `ecom_productcustomfeatures`.* from `ecom_productcustomfeatures` left join `ecom_customfeatures` on `ecom_productcustomfeatures`.`idEcomCustomfeatures` = `ecom_customfeatures`.`id` where `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` in ('4245', '4246', '6149', '6150', '6151', '7595', '9921', '9922', '9923', '10679', '13763', '13764', '13765', '13766', '13767', '13768', '13769', '13770') order by `ecom_customfeatures`.`volgorde` asc
0.23ms
select * from `ecom_customfeatures` where `ecom_customfeatures`.`id` in ('1', '2')
0.56ms
select `ecom_custfeatwaarde`.*, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` as `pivot_productcustomfeature_id`, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` as `pivot_waarde_id` from `ecom_custfeatwaarde` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` where `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` in ('17305', '17306', '19201', '19202', '19203', '20642', '22951', '22952', '22953', '23686', '27396', '27397', '27398', '27399', '27400', '27401', '27402', '27403', '4235', '4236', '6130', '6131', '6132', '7541', '9738', '9739', '9740', '10466', '27023', '27024', '27025', '27026', '27027', '27028', '27029', '27030')
0.21ms
select `idProductfeatures` from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '458' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
0.29ms
select `kleur`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `kleurwaarde`, `imagefeature`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `imagef`, `productfeatures`.`PRD_SLUG1`, `ecom_custfeatwaarde`.`waarde1` as `waarde` from `productfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_productcustomfeatures`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` inner join `ecom_custfeatwaarde` on `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` = `ecom_custfeatwaarde`.`id` inner join `prdmedia` as `kleur` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `kleur`.`idAttributen` inner join `prdmedia` as `imagefeature` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `imagefeature`.`idProductfeatures` where `productfeatures`.`idProductfeatures` in ('4245', '4246', '6149', '6150', '6151', '7595', '9921', '9922', '9923', '10679', '13763', '13764', '13765', '13766', '13767', '13768', '13769', '13770') and `ecom_custfeatwaarde`.`idEcomCustomfeatures` = '1' and `productfeatures`.`PRD_ACTIEF` = '1' and `imagefeature`.`MEDIA_STD` = '1' group by `ecom_custfeatwaarde`.`id`
0.16ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.17ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '4245' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.2ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '4245'
0.2ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '4245'
0.16ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.29ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '10990' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.31ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '10990'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '10990'
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '10990'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '10990'
0.46ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '10990' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' order by `MEDIA_BESTANDSNAAM` asc limit 1
0.39ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '10990' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` != '1' order by `MEDIA_VOLGORDE` asc, `idPrdmedia` asc limit 1
0.21ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idMerken` = '34' limit 1
1.06ms
select * from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '310' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
0.44ms
select `ecom_customfeatures`.`id` as `idEcomCustomfeature`, `ecom_productcustomfeatures`.* from `ecom_productcustomfeatures` left join `ecom_customfeatures` on `ecom_productcustomfeatures`.`idEcomCustomfeatures` = `ecom_customfeatures`.`id` where `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` in ('10889', '10890', '10891', '10892', '10893', '10894', '10990', '10991', '10992', '10993', '10994', '10995', '11311', '14836') order by `ecom_customfeatures`.`volgorde` asc
0.22ms
select * from `ecom_customfeatures` where `ecom_customfeatures`.`id` in ('1', '2')
0.51ms
select `ecom_custfeatwaarde`.*, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` as `pivot_productcustomfeature_id`, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` as `pivot_waarde_id` from `ecom_custfeatwaarde` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` where `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` in ('23895', '23896', '23897', '23898', '23899', '23900', '23996', '23997', '23998', '23999', '24000', '24001', '24311', '31340', '10672', '10673', '10674', '10675', '10676', '10677', '10767', '10768', '10769', '10770', '10771', '10772', '11075', '31220')
0.18ms
select `idProductfeatures` from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '310' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
0.29ms
select `kleur`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `kleurwaarde`, `imagefeature`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `imagef`, `productfeatures`.`PRD_SLUG1`, `ecom_custfeatwaarde`.`waarde1` as `waarde` from `productfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_productcustomfeatures`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` inner join `ecom_custfeatwaarde` on `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` = `ecom_custfeatwaarde`.`id` inner join `prdmedia` as `kleur` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `kleur`.`idAttributen` inner join `prdmedia` as `imagefeature` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `imagefeature`.`idProductfeatures` where `productfeatures`.`idProductfeatures` in ('10889', '10890', '10891', '10892', '10893', '10894', '10990', '10991', '10992', '10993', '10994', '10995', '11311', '14836') and `ecom_custfeatwaarde`.`idEcomCustomfeatures` = '1' and `productfeatures`.`PRD_ACTIEF` = '1' and `imagefeature`.`MEDIA_STD` = '1' group by `ecom_custfeatwaarde`.`id`
0.16ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.17ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '10990' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.2ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '10990'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '10990'
0.17ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.25ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '9722' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.3ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9722'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9722'
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9722'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9722'
0.47ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '9722' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' order by `MEDIA_BESTANDSNAAM` asc limit 1
0.39ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '9722' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` != '1' order by `MEDIA_VOLGORDE` asc, `idPrdmedia` asc limit 1
0.33ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idMerken` = '38' limit 1
1.59ms
select * from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '607' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
1.55ms
select `ecom_customfeatures`.`id` as `idEcomCustomfeature`, `ecom_productcustomfeatures`.* from `ecom_productcustomfeatures` left join `ecom_customfeatures` on `ecom_productcustomfeatures`.`idEcomCustomfeatures` = `ecom_customfeatures`.`id` where `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` in ('9722', '9723', '9728', '9729', '9730', '9731', '9732', '9733', '9734', '9735', '9736', '9737', '9738', '9739') order by `ecom_customfeatures`.`volgorde` asc
0.22ms
select * from `ecom_customfeatures` where `ecom_customfeatures`.`id` in ('1', '2')
1.22ms
select `ecom_custfeatwaarde`.*, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` as `pivot_productcustomfeature_id`, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` as `pivot_waarde_id` from `ecom_custfeatwaarde` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` where `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` in ('22752', '22753', '22758', '22759', '22760', '22761', '22762', '22763', '22764', '22765', '22766', '22767', '22768', '22769', '9559', '9560', '9565', '9566', '9567', '9568', '9569', '9570', '9571', '9572', '9573', '9574', '9575', '9576')
0.4ms
select `idProductfeatures` from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '607' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
1.31ms
select `kleur`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `kleurwaarde`, `imagefeature`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `imagef`, `productfeatures`.`PRD_SLUG1`, `ecom_custfeatwaarde`.`waarde1` as `waarde` from `productfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_productcustomfeatures`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` inner join `ecom_custfeatwaarde` on `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` = `ecom_custfeatwaarde`.`id` inner join `prdmedia` as `kleur` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `kleur`.`idAttributen` inner join `prdmedia` as `imagefeature` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `imagefeature`.`idProductfeatures` where `productfeatures`.`idProductfeatures` in ('9722', '9723', '9728', '9729', '9730', '9731', '9732', '9733', '9734', '9735', '9736', '9737', '9738', '9739') and `ecom_custfeatwaarde`.`idEcomCustomfeatures` = '1' and `productfeatures`.`PRD_ACTIEF` = '1' and `imagefeature`.`MEDIA_STD` = '1' group by `ecom_custfeatwaarde`.`id`
0.16ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.17ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '9722' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.19ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.2ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9722'
0.2ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9722'
0.16ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.23ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '9724' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.26ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9724'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9724'
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9724'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9724'
0.41ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '9724' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' order by `MEDIA_BESTANDSNAAM` asc limit 1
0.42ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '9724' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` != '1' order by `MEDIA_VOLGORDE` asc, `idPrdmedia` asc limit 1
1.86ms
select * from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '14758' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
1.61ms
select `ecom_customfeatures`.`id` as `idEcomCustomfeature`, `ecom_productcustomfeatures`.* from `ecom_productcustomfeatures` left join `ecom_customfeatures` on `ecom_productcustomfeatures`.`idEcomCustomfeatures` = `ecom_customfeatures`.`id` where `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` in ('9724', '9725', '9740', '9741', '9742', '9743', '9744', '9745', '9746', '9747', '9748', '9749', '9750', '9751', '11944', '11945', '11946', '11947', '12809') order by `ecom_customfeatures`.`volgorde` asc
0.22ms
select * from `ecom_customfeatures` where `ecom_customfeatures`.`id` in ('1', '2')
1.21ms
select `ecom_custfeatwaarde`.*, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` as `pivot_productcustomfeature_id`, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` as `pivot_waarde_id` from `ecom_custfeatwaarde` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` where `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` in ('22754', '22755', '22770', '22771', '22772', '22773', '22774', '22775', '22776', '22777', '22778', '22779', '22780', '22781', '24944', '24945', '24946', '24947', '25807', '9561', '9562', '9577', '9578', '9579', '9580', '9581', '9582', '9583', '9584', '9585', '9586', '9587', '9588')
0.4ms
select `idProductfeatures` from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '14758' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
1.32ms
select `kleur`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `kleurwaarde`, `imagefeature`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `imagef`, `productfeatures`.`PRD_SLUG1`, `ecom_custfeatwaarde`.`waarde1` as `waarde` from `productfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_productcustomfeatures`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` inner join `ecom_custfeatwaarde` on `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` = `ecom_custfeatwaarde`.`id` inner join `prdmedia` as `kleur` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `kleur`.`idAttributen` inner join `prdmedia` as `imagefeature` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `imagefeature`.`idProductfeatures` where `productfeatures`.`idProductfeatures` in ('9724', '9725', '9740', '9741', '9742', '9743', '9744', '9745', '9746', '9747', '9748', '9749', '9750', '9751', '11944', '11945', '11946', '11947', '12809') and `ecom_custfeatwaarde`.`idEcomCustomfeatures` = '1' and `productfeatures`.`PRD_ACTIEF` = '1' and `imagefeature`.`MEDIA_STD` = '1' group by `ecom_custfeatwaarde`.`id`
0.16ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.17ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '9724' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9724'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9724'
0.18ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.22ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '3943' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.4ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '3943'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '3943'
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '3943'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '3943'
0.41ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '3943' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' order by `MEDIA_BESTANDSNAAM` asc limit 1
0.35ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '3943' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` != '1' order by `MEDIA_VOLGORDE` asc, `idPrdmedia` asc limit 1
1.89ms
select * from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '81' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
2.09ms
select `ecom_customfeatures`.`id` as `idEcomCustomfeature`, `ecom_productcustomfeatures`.* from `ecom_productcustomfeatures` left join `ecom_customfeatures` on `ecom_productcustomfeatures`.`idEcomCustomfeatures` = `ecom_customfeatures`.`id` where `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` in ('3943', '3944', '3945', '3946', '5370', '5371', '5372', '5373', '5376', '5377', '5378', '5379', '5380', '5381', '5382', '5383', '5543', '5583', '5828', '5829', '6038', '7880', '9970', '10059', '10060', '10475') order by `ecom_customfeatures`.`volgorde` asc
0.22ms
select * from `ecom_customfeatures` where `ecom_customfeatures`.`id` in ('1', '2')
1.9ms
select `ecom_custfeatwaarde`.*, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` as `pivot_productcustomfeature_id`, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` as `pivot_waarde_id` from `ecom_custfeatwaarde` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` where `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` in ('17003', '17004', '17005', '17006', '18430', '18431', '18432', '18433', '18436', '18437', '18438', '18439', '18440', '18441', '18442', '18443', '18599', '18638', '18880', '18881', '19090', '20927', '23000', '23089', '23090', '23502', '3933', '3934', '3935', '3936', '5356', '5357', '5358', '5359', '5362', '5363', '5364', '5365', '5366', '5367', '5368', '5369', '5529', '5809', '5810', '6019', '9785', '9873', '9874', '10284')
0.45ms
select `idProductfeatures` from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '81' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
2.47ms
select `kleur`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `kleurwaarde`, `imagefeature`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `imagef`, `productfeatures`.`PRD_SLUG1`, `ecom_custfeatwaarde`.`waarde1` as `waarde` from `productfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_productcustomfeatures`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` inner join `ecom_custfeatwaarde` on `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` = `ecom_custfeatwaarde`.`id` inner join `prdmedia` as `kleur` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `kleur`.`idAttributen` inner join `prdmedia` as `imagefeature` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `imagefeature`.`idProductfeatures` where `productfeatures`.`idProductfeatures` in ('3943', '3944', '3945', '3946', '5370', '5371', '5372', '5373', '5376', '5377', '5378', '5379', '5380', '5381', '5382', '5383', '5543', '5583', '5828', '5829', '6038', '7880', '9970', '10059', '10060', '10475') and `ecom_custfeatwaarde`.`idEcomCustomfeatures` = '1' and `productfeatures`.`PRD_ACTIEF` = '1' and `imagefeature`.`MEDIA_STD` = '1' group by `ecom_custfeatwaarde`.`id`
0.17ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.17ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '3943' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.18ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.21ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '3943'
0.2ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '3943'
0.16ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.23ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '5901' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.3ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '5901'
0.22ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '5901'
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '5901'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '5901'
0.43ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '5901' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' order by `MEDIA_BESTANDSNAAM` asc limit 1
0.36ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '5901' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` != '1' order by `MEDIA_VOLGORDE` asc, `idPrdmedia` asc limit 1
1.33ms
select * from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '586' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
0.42ms
select `ecom_customfeatures`.`id` as `idEcomCustomfeature`, `ecom_productcustomfeatures`.* from `ecom_productcustomfeatures` left join `ecom_customfeatures` on `ecom_productcustomfeatures`.`idEcomCustomfeatures` = `ecom_customfeatures`.`id` where `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` in ('5895', '5896', '5897', '5898', '5899', '5900', '5901', '5902', '5903', '5904', '5905', '5906', '10523', '10984', '12721', '15130') order by `ecom_customfeatures`.`volgorde` asc
0.23ms
select * from `ecom_customfeatures` where `ecom_customfeatures`.`id` in ('1', '2')
0.72ms
select `ecom_custfeatwaarde`.*, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` as `pivot_productcustomfeature_id`, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` as `pivot_waarde_id` from `ecom_custfeatwaarde` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` where `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` in ('18947', '18948', '18949', '18950', '18951', '18952', '18953', '18954', '18955', '18956', '18957', '18958', '23550', '23990', '25719', '32396', '5876', '5877', '5878', '5879', '5880', '5881', '5882', '5883', '5884', '5885', '5886', '5887', '10332', '10761', '12399', '32392')
0.19ms
select `idProductfeatures` from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '586' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
0.42ms
select `kleur`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `kleurwaarde`, `imagefeature`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `imagef`, `productfeatures`.`PRD_SLUG1`, `ecom_custfeatwaarde`.`waarde1` as `waarde` from `productfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_productcustomfeatures`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` inner join `ecom_custfeatwaarde` on `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` = `ecom_custfeatwaarde`.`id` inner join `prdmedia` as `kleur` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `kleur`.`idAttributen` inner join `prdmedia` as `imagefeature` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `imagefeature`.`idProductfeatures` where `productfeatures`.`idProductfeatures` in ('5895', '5896', '5897', '5898', '5899', '5900', '5901', '5902', '5903', '5904', '5905', '5906', '10523', '10984', '12721', '15130') and `ecom_custfeatwaarde`.`idEcomCustomfeatures` = '1' and `productfeatures`.`PRD_ACTIEF` = '1' and `imagefeature`.`MEDIA_STD` = '1' group by `ecom_custfeatwaarde`.`id`
0.16ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.17ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '5901' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.2ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '5901'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '5901'
0.16ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.25ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '9726' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.27ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9726'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9726'
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9726'
0.26ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9726'
0.41ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '9726' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' order by `MEDIA_BESTANDSNAAM` asc limit 1
0.38ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '9726' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` != '1' order by `MEDIA_VOLGORDE` asc, `idPrdmedia` asc limit 1
1.46ms
select * from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '610' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
1.44ms
select `ecom_customfeatures`.`id` as `idEcomCustomfeature`, `ecom_productcustomfeatures`.* from `ecom_productcustomfeatures` left join `ecom_customfeatures` on `ecom_productcustomfeatures`.`idEcomCustomfeatures` = `ecom_customfeatures`.`id` where `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` in ('9726', '9727', '9752', '9753', '9754', '9755', '9756', '9757', '9758', '9759', '9760', '9761', '9762', '9763') order by `ecom_customfeatures`.`volgorde` asc
0.22ms
select * from `ecom_customfeatures` where `ecom_customfeatures`.`id` in ('1', '2')
1.08ms
select `ecom_custfeatwaarde`.*, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` as `pivot_productcustomfeature_id`, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` as `pivot_waarde_id` from `ecom_custfeatwaarde` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` where `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` in ('22756', '22757', '22782', '22783', '22784', '22785', '22786', '22787', '22788', '22789', '22790', '22791', '22792', '22793', '9563', '9564', '9589', '9590', '9591', '9592', '9593', '9594', '9595', '9596', '9597', '9598', '9599', '9600')
0.39ms
select `idProductfeatures` from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '610' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
0.99ms
select `kleur`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `kleurwaarde`, `imagefeature`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `imagef`, `productfeatures`.`PRD_SLUG1`, `ecom_custfeatwaarde`.`waarde1` as `waarde` from `productfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_productcustomfeatures`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` inner join `ecom_custfeatwaarde` on `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` = `ecom_custfeatwaarde`.`id` inner join `prdmedia` as `kleur` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `kleur`.`idAttributen` inner join `prdmedia` as `imagefeature` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `imagefeature`.`idProductfeatures` where `productfeatures`.`idProductfeatures` in ('9726', '9727', '9752', '9753', '9754', '9755', '9756', '9757', '9758', '9759', '9760', '9761', '9762', '9763') and `ecom_custfeatwaarde`.`idEcomCustomfeatures` = '1' and `productfeatures`.`PRD_ACTIEF` = '1' and `imagefeature`.`MEDIA_STD` = '1' group by `ecom_custfeatwaarde`.`id`
0.16ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.17ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '9726' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.2ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9726'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '9726'
0.17ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.17ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '8421' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.18ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.23ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '8421'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '8421'
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '8421'
0.19ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '8421'
0.24ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '8421' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' order by `MEDIA_BESTANDSNAAM` asc limit 1
0.28ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idProductFeatures` = '8421' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` != '1' order by `MEDIA_VOLGORDE` asc, `idPrdmedia` asc limit 1
0.86ms
select * from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '307' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
0.36ms
select `ecom_customfeatures`.`id` as `idEcomCustomfeature`, `ecom_productcustomfeatures`.* from `ecom_productcustomfeatures` left join `ecom_customfeatures` on `ecom_productcustomfeatures`.`idEcomCustomfeatures` = `ecom_customfeatures`.`id` where `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` in ('8421', '9866', '9867', '9868', '10039', '10440', '10441', '10442', '10443', '10444', '10445', '15891') order by `ecom_customfeatures`.`volgorde` asc
0.23ms
select * from `ecom_customfeatures` where `ecom_customfeatures`.`id` in ('1', '2')
0.46ms
select `ecom_custfeatwaarde`.*, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` as `pivot_productcustomfeature_id`, `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` as `pivot_waarde_id` from `ecom_custfeatwaarde` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` where `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` in ('21468', '22896', '22897', '22898', '23069', '23467', '23468', '23469', '23470', '23471', '23472', '34663', '8308', '9701', '9702', '9703', '9853', '10249', '10250', '10251', '10252', '10253', '10254', '34398')
0.24ms
select `idProductfeatures` from `productfeatures` where `productfeatures`.`idProduct` = '307' order by `PRD_VOLGORDE` asc, `idProductfeatures` asc
0.29ms
select `kleur`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `kleurwaarde`, `imagefeature`.`MEDIA_BESTANDSNAAM` as `imagef`, `productfeatures`.`PRD_SLUG1`, `ecom_custfeatwaarde`.`waarde1` as `waarde` from `productfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `ecom_productcustomfeatures`.`idProductfeatures` inner join `ecom_productcustomfeatures_waardes` on `ecom_productcustomfeatures`.`id` = `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`productcustomfeature_id` inner join `ecom_custfeatwaarde` on `ecom_productcustomfeatures_waardes`.`waarde_id` = `ecom_custfeatwaarde`.`id` inner join `prdmedia` as `kleur` on `ecom_custfeatwaarde`.`id` = `kleur`.`idAttributen` inner join `prdmedia` as `imagefeature` on `productfeatures`.`idProductfeatures` = `imagefeature`.`idProductfeatures` where `productfeatures`.`idProductfeatures` in ('8421', '9866', '9867', '9868', '10039', '10440', '10441', '10442', '10443', '10444', '10445', '15891') and `ecom_custfeatwaarde`.`idEcomCustomfeatures` = '1' and `productfeatures`.`PRD_ACTIEF` = '1' and `imagefeature`.`MEDIA_STD` = '1' group by `ecom_custfeatwaarde`.`id`
0.17ms
select `waarde` from `ecom_settings` where `key` = 'gastzietstaffels' limit 1
0.17ms
select * from `prdprijsstaffel` where `prdprijsstaffel`.`idProductfeatures` = '8421' order by `PRIS_AANTAL` asc
0.17ms
select * from `prdbtwpercentage` where `idPrdbtwpercentage` = '4' limit 1
0.2ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '8421'
0.2ms
select `ecom_kosten`.*, `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` as `pivot_idProductfeatures`, `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` as `pivot_ecom_kosten_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`prijs` as `pivot_prijs`, `ecom_productfeatures_kosten`.`id` as `pivot_id`, `ecom_productfeatures_kosten`.`idPrdbtwpercentage` as `pivot_idPrdbtwpercentage` from `ecom_kosten` inner join `ecom_productfeatures_kosten` on `ecom_kosten`.`id` = `ecom_productfeatures_kosten`.`ecom_kosten_id` where `ecom_productfeatures_kosten`.`idProductfeatures` = '8421'
0.19ms
select `pagenamelang1` from `pages` where `idMenu` = '1' and `pagevisibility` = '1' limit 1
0.18ms
select `pagenamelang1`, `slug1` from `pages` where `idMenu` = '2' and `pagevisibility` = '1' order by `pageorder` asc
0.14ms
select `telefoon`, `email` from `ecom_winkels` limit 1
0.22ms
select `CATE_NAAM1`, `CATE_SLUG1`, `prdcategorie`.`idPrdcategorie` from `prdcategorie` inner join `ecom_shops_categorie` on `prdcategorie`.`idPrdcategorie` = `ecom_shops_categorie`.`idPrdcategorie` where `prdcategorie`.`CATE_ACTIEF` = '1' and `prdcategorie`.`idPrdcategorie` != '1' and `ecom_shops_categorie`.`idShops` = '1' and `prdcategorie`.`idBron` = '0' group by `prdcategorie`.`idPrdcategorie` order by `prdcategorie`.`CATE_VOLGORDE` asc
0.2ms
select `CATE_NAAM1`, `CATE_SLUG1`, `prdcategorie`.`idPrdcategorie` from `prdcategorie` inner join `ecom_shops_categorie` on `prdcategorie`.`idPrdcategorie` = `ecom_shops_categorie`.`idPrdcategorie` where `prdcategorie`.`CATE_ACTIEF` = '1' and `prdcategorie`.`idPrdcategorie` != '1' and `ecom_shops_categorie`.`idShops` = '1' and `prdcategorie`.`idBron` = '0' group by `prdcategorie`.`idPrdcategorie` order by `prdcategorie`.`CATE_VOLGORDE` asc
0.19ms
select `pagenamelang1`, `slug1`, `id` from `pages` where `idMenu` = '3' and `pagevisibility` = '1' order by `pageorder` asc
0.2ms
select `CATE_NAAM1`, `CATE_SLUG1`, `idBron`, `idPrdcategorie` from `prdcategorie` where `idBron` = '0' order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.37ms
select * from `prdcategorie` where `prdcategorie`.`idBron` in ('3', '32', '33', '34', '35', '36', '22', '27', '37', '9', '8', '10', '11', '39', '12', '13', '14', '15', '41', '16', '20', '40', '21') order by `CATE_VOLGORDE` asc
0.17ms
select `idPrdcategorie` from `prdcategorie`
0.26ms
select `naam1`, `slug1`, `id` from `ecom_merken` order by `naam1` asc
0.21ms
select `CATE_NAAM1`, `CATE_SLUG1`, `prdcategorie`.`idPrdcategorie` from `prdcategorie` inner join `ecom_shops_categorie` on `prdcategorie`.`idPrdcategorie` = `ecom_shops_categorie`.`idPrdcategorie` where `prdcategorie`.`CATE_ACTIEF` = '1' and `prdcategorie`.`idPrdcategorie` != '1' and `ecom_shops_categorie`.`idShops` = '1' and `prdcategorie`.`idBron` = '0' group by `prdcategorie`.`idPrdcategorie` order by `prdcategorie`.`CATE_VOLGORDE` asc
0.2ms
select `CATE_NAAM1`, `CATE_SLUG1`, `prdcategorie`.`idPrdcategorie` from `prdcategorie` inner join `ecom_shops_categorie` on `prdcategorie`.`idPrdcategorie` = `ecom_shops_categorie`.`idPrdcategorie` where `prdcategorie`.`CATE_ACTIEF` = '1' and `prdcategorie`.`idPrdcategorie` != '1' and `ecom_shops_categorie`.`idShops` = '1' and `prdcategorie`.`idBron` = '0' group by `prdcategorie`.`idPrdcategorie` order by `prdcategorie`.`CATE_VOLGORDE` asc
0.18ms
select * from `ecom_settings` where `id` = '52' limit 1
0.18ms
select `key`, `waarde` from `ecom_settings` where `key` in ('mollie_kbc', 'mollie_mistercash', 'mollie_creditcard', 'mollie_banktransfer', 'mollie_belfius', 'mollie_ideal') order by `id` asc
0.18ms
select * from `ecom_winkels` limit 1
0.19ms
select `pagenamelang1`, `slug1`, `id` from `pages` where (`idMenu` = '5' or `id` = '75') and `pagevisibility` = '1' and `issubpageof` = '0' order by `pageorder` asc
0.66ms
select * from `pages` where `pages`.`issubpageof` in ('63', '75', '79', '85') order by `pageorder` asc
0.18ms
select `pagenamelang1`, `link1`, `pagesubnamelang1`, `slug1`, `id` from `pages` where `id` = '55' and `pagevisibility` = '1' limit 1
0.42ms
select * from `pages` where `pages`.`issubpageof` in ('55') order by `pageorder` asc
0.18ms
select * from `ecom_winkels` limit 1
0.25ms
select * from `pages` where `id` = '109'
0.25ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idPages` = '56' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' limit 1
0.28ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idPages` = '57' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' limit 1
0.27ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idPages` = '58' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' limit 1
0.27ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idPages` = '59' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' limit 1
0.24ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idPages` = '60' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' limit 1
0.24ms
select * from `prdmedia` where `prdmedia`.`idPages` = '61' and `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' limit 1
0.25ms
select * from `pages` where `id` = '108' and `pagevisibility` = '1'
Name Running Time (ms)
application
2847.718ms
 
File Size
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/public/index.php
1.96 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/public/../bootstrap/autoload.php
2.40 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/bootstrap/autoload.php
2.40 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/bootstrap/../../vendor/autoload.php
183 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/autoload.php
183 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/composer/autoload_real.php
2.28 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/composer/ClassLoader.php
12.17 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/composer/autoload_namespaces.php
3.16 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/composer/autoload_psr4.php
741 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/composer/autoload_classmap.php
23.98 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/composer/autoload_files.php
676 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php
3.96 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/swift_required.php
745 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift.php
2.06 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/ircmaxell/password-compat/lib/password.php
12.14 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.composer.php
91 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/helpers.php
17.60 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/patchwork/utf8/class/Patchwork/Utf8/Bootup.php
7.38 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/ClassLoader.php
2.22 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/bootstrap/start.php
2.33 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Application.php
19.60 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Container/Container.php
13.43 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpKernelInterface.php
1.29 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/ResponsePreparerInterface.php
275 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Request.php
9.40 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Request.php
55.38 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/ParameterBag.php
7.63 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/FileBag.php
3.82 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/ServerBag.php
4.14 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/HeaderBag.php
8.51 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/ExceptionServiceProvider.php
4.25 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/ServiceProvider.php
4.98 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/AcceptHeader.php
3.52 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/AcceptHeaderItem.php
4.80 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/RoutingServiceProvider.php
1.99 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Events/EventServiceProvider.php
352 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Str.php
7.46 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/bootstrap/paths.php
1.71 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/start.php
7.97 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Facade.php
4.34 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/Repository.php
8.78 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/NamespacedItemResolver.php
2.87 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/FileLoader.php
5.87 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/LoaderInterface.php
1.06 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php
8.05 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/Handler.php
8.68 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/debug/Symfony/Component/Debug/ExceptionHandler.php
12.81 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/config/app.php
7.50 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/SymfonyDisplayer.php
708 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/ExceptionDisplayerInterface.php
240 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/WhoopsDisplayer.php
936 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Run.php
6.93 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/PrettyPageHandler.php
9.90 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/Handler.php
1.65 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/HandlerInterface.php
670 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/AliasLoader.php
2.64 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/ProviderRepository.php
4.88 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/CookieServiceProvider.php
835 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/DatabaseServiceProvider.php
1.25 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Encryption/EncryptionServiceProvider.php
384 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php
340 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/SessionServiceProvider.php
3.98 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/ViewServiceProvider.php
4.92 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Workbench/WorkbenchServiceProvider.php
923 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Events/Dispatcher.php
6.88 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/ProfilerServiceProvider.php
4.27 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php
39.49 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCollection.php
6.78 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/ImageServiceProvider.php
3.37 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/lib/Inflecto/ServiceProviders/InflectoServiceProvider.php
468 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Model.php
59.04 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/ArrayableInterface.php
175 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/JsonableInterface.php
229 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/DatabaseManager.php
5.97 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/ConnectionResolverInterface.php
501 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/ConnectionFactory.php
2.93 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/config/session.php
3.93 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Route.php
10.90 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Route.php
14.86 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/SessionManager.php
4.84 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Manager.php
2.66 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Handler/NativeFileSessionHandler.php
1.76 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Handler/NativeSessionHandler.php
548 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php
4.28 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Session.php
5.29 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/SessionInterface.php
4.27 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/NativeSessionStorage.php
12.87 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/SessionStorageInterface.php
4.03 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/MetadataBag.php
3.28 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/SessionBagInterface.php
884 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Proxy/SessionHandlerProxy.php
1.92 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Proxy/AbstractProxy.php
2.92 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Attribute/AttributeBag.php
2.93 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Attribute/AttributeBagInterface.php
1.48 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Flash/FlashBag.php
3.06 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Flash/FlashBagInterface.php
1.91 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/EngineResolver.php
841 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/config/view.php
905 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/FileViewFinder.php
4.26 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/ViewFinderInterface.php
676 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Environment.php
13.58 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/MessageBag.php
5.73 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/MessageProviderInterface.php
228 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/routes.php
26.18 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Route.php
702 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Request.php
238 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/View.php
232 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/filters.php
3.82 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/App.php
230 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/Redirects.php
245 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Builder.php
19.01 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/config/database.php
3.33 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/storage/settings.php
329 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/MySqlConnector.php
1.88 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/Connector.php
1.35 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/ConnectorInterface.php
218 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/MySqlConnection.php
1.20 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php
19.31 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/ConnectionInterface.php
1.39 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Grammars/MySqlGrammar.php
723 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Grammars/Grammar.php
16.12 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Grammar.php
3.51 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Processors/Processor.php
822 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Builder.php
39.18 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/..//config/config.php
1.34 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/config/config.php
1.34 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/Profiler.php
4.79 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/psr/log/Psr/Log/LoggerAwareInterface.php
297 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/Logger/Logger.php
1.82 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/psr/log/Psr/Log/AbstractLogger.php
3.02 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/psr/log/Psr/Log/LoggerInterface.php
2.97 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/Logger/ProfilerLoggerInterface.php
517 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Collection.php
2.21 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Collection.php
9.98 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RequestContext.php
6.71 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Matcher/UrlMatcher.php
5.83 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Matcher/UrlMatcherInterface.php
1.23 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RequestContextAwareInterface.php
615 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCompiler.php
9.84 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCompilerInterface.php
830 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/CompiledRoute.php
4.16 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Session.php
238 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/lib/Inflecto/Facades/Inflecto.php
276 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/lib/Inflecto/Inflecto.php
22.81 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/controllers/FrontEndPageController.php
78.19 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/controllers/BaseController.php
255 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Controllers/Controller.php
7.49 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/ControllerServiceProvider.php
1.71 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Controllers/FilterParser.php
2.03 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/Categorie.php
4.53 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/BaseModel.php
145 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/Relation.php
5.55 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/BelongsTo.php
5.37 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/ProductFeatures.php
34.39 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/BelongsToMany.php
22.11 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/JoinClause.php
1.20 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Input.php
572 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/DB.php
228 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Expression.php
583 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/PaginationServiceProvider.php
776 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/Environment.php
5.03 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/TranslationServiceProvider.php
1.29 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/FileLoader.php
1.98 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/LoaderInterface.php
471 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/Translator.php
6.87 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/translation/Symfony/Component/Translation/TranslatorInterface.php
2.00 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/Product.php
3.69 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/Merk.php
1.60 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/Paginator.php
8.18 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/Pivot.php
3.41 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/View.php
5.88 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/RenderableInterface.php
188 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/BladeCompiler.php
9.83 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/Compiler.php
1.41 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/CompilerInterface.php
497 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/CompilerEngine.php
1.30 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/PhpEngine.php
1.13 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/EngineInterface.php
254 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Response.php
2.47 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Response.php
31.18 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/ResponseHeaderBag.php
8.46 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/26b1bfcc5738747d1264799126f3f016
3.10 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/14a929476be2e5932abea50e30acf5c1
5.41 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/URL.php
230 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/UrlGenerator.php
7.66 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Generator/UrlGenerator.php
12.51 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Generator/UrlGeneratorInterface.php
3.53 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Generator/ConfigurableRequirementsInterface.php
2.21 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Config.php
236 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/config/applicatie.php
996 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/Setting.php
938 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/Winkel.php
2.12 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Lang.php
238 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/lang/nl/lbl.php
423 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/Label.php
990 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/ClientLabel.php
1003 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Form.php
221 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Html/HtmlServiceProvider.php
1.08 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Html/FormBuilder.php
22.78 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Html/HtmlBuilder.php
8.76 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/64a69d68e92586713e2bd7b821008447
8.21 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/06b79036d03a8a9c5b1c3e919b1a3f2e
2.09 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/HasMany.php
949 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/HasOneOrMany.php
5.89 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/83051f5ce8e1d2dc5ff08c509917bb2a
948 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/c54b89ca18b9e27063b7244f427bf7fe
2.12 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/5a8853ab2f35fe8b3ecff649fd4029aa
1.84 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/a75895ede2e7e4c9823a46fedc803259
10.55 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Auth.php
232 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/AuthServiceProvider.php
889 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/AuthManager.php
2.54 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/config/auth.php
1.89 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/EloquentUserProvider.php
2.74 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/UserProviderInterface.php
1.17 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Hashing/HashServiceProvider.php
596 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Hashing/BcryptHasher.php
1.28 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Hashing/HasherInterface.php
715 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/Guard.php
14.31 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/CookieJar.php
4.88 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Encryption/Encrypter.php
5.47 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/Staffel.php
2.12 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/BtwPercentage.php
1.12 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/Kosten.php
1.13 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/Media.php
3.17 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/HasOne.php
922 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/ProductCustomfeature.php
1.78 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/CustomFeatures.php
1.90 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/CustomWaarde.php
1.48 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/views/slider.php
230 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Pagination/BootstrapPresenter.php
5.71 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/3e3781b56b117c4b65d93ef992dd07a4
6.99 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/public/assets/plugin/mobiledetect/Mobile_Detect.php
76.68 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/b51c19bfa58928bb5e6012a3e5928ce9
1.91 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/app/models/CMS.php
5.21 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/fc4677fcba2f2f1bc42a88347341719b
5.81 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/132625e9f5568f30f6c048f72aa9d3b9
1.28 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/35ce7f9b4c85a610e835df895c6ac905
11.33 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/6b76955239bd0eaf24e8bff33132d202
631 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/c54ed922cdf2a44930462d6e02b54b8d
7.40 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/58d96f20b852475a0c1ccb3612300aac
10.23 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/frontend/app/storage/views/4d7031dd9a38bf1a7f85cf0b272c336e
294 bytes
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/../../views/profiler.php
3.73 kB
 
/var/www/vhosts/geotex.eu/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/views/profiler.php
3.73 kB